Cheese Potato Pancakes Recipe

आवश्यक सामग्री – Ingredients
5 आलू
प्रोसेस्ड चीज़ – 6 क्यूबस
काली मिर्च पाउडर – एक छोटी चम्मच
नमक – स्वादानुसार
धनिया पत्ती – आधी कटोरी
8 से 10 करी पत्ते
3 हरी मिर्च
विधि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *